Budowa hali sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska

Termin realizacji rzeczowej: 2014r.

Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

finanse

Zakres prac:

Zadanie obejmowało budowę hali sportowo - rekreacyjnej  z pomieszczeniem kotłowni i magazynem sprzętu sportowego na dz. nr 35/4 na terenie wsi Wola Wapowska gm. Kruszwica. Budynek hali jest budynkiem parterowym, wolnostojącym z dachem o konstrukcji stalowej kołowej, pokrytej dwuwarstwową powłoką poliestrową syntetyczną. 

Dane ogólne:
1/ hala sportowo-rekreacyjna

powierzchnia zabudowy - 637,00 m2
powierzchnia użytkowa – 629,29 m2
kubatura - 4580,44 m3
wysokość - 9,00 m

2/pomieszczenie kotłowni kontenerowej
powierzchnia zabudowy – 16,80 m2
powierzchnia użytkowa – 15,20 m2
kubatura – 47,00 m3

3/pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego
powierzchnia zabudowy – 28,00 m2
powierzchnia użytkowa – 25,74 m2
kubatura – 70,00 m3

Zagospodarowanie boiska:
Wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17,66 x 36,00 o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej grubości 20 cm.

Zagospodarowanie terenu:

Wykonano powierzchnie utwardzone w ciągach komunikacji pieszej oraz w komunikacji dojazdowej. Grubość kostki brukowej w ciągach komunikacji pieszej 6 cm, natomiast w komunikacji dojazdowej 8 cm.  Na działce przewidziano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca robót budowlanych: SPORT HALLS S.C. M. Adamczak, R. Słaba, ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław

logo