Dotacje

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
Zarządzenie

 

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]
[NABÓR CZŁONKÓW]
[OŚWIADCZENIE]

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kruszwica w 2024 roku

 

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Zarządzenie

 

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 8/2023

Zarządzenie

 

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy  w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej

Zarządzenie

 

Zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/

Informacja

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie

 

Nabór osób do komisji konkursowej
Ogłoszenie

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kruszwica w 2023 roku

Zarządzenie
Załącznik RODO
Instrukcja wypełniania oferty
Zestawienie dokumentów księgowych

 

 

Otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Ogłoszenie
Załącznik_RODO
Instrukcja wypełniania oferty
Zestawienie dokumentów księgowych
Instrukcje WITKAC
 

 

 

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2022 r.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]
[NABÓR CZŁONKÓW]
[OŚWIADCZENIE]

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
[OGŁOSZENIE]
[FORMULARZ OFERTY]
[AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU]
[FORMULARZ SPRAWOZDANIA]
[INFORMACJA O NR KONTA]

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Zarządzenie

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

[NABÓR CZŁONKÓW]

[OŚWIADCZENIE]

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[OGŁOSZENIE]
[FORMULARZ OFERTY]
[AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU]
[FORMULARZ SPRAWOZDANIA]
[INFORMACJA O NR KONTA]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

[INFORMACJA]

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej.

[OGŁOSZENIE]

[ZAŁĄCZNIK]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

[OGŁOSZENIE]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

[OGŁOSZENIE]

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej

[OGŁOSZENIE]
[ZAŁĄCZNIK]

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej.

[OGŁOSZENIE]
[ZAŁĄCZNIK]

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. tutaj

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy
Ogłoszenie
Oświadczenie

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2020 r.