Elektroniczny generator wniosków WITKAC.pl

wiktac

Od 2023 r. Urząd Miejski w Kruszwicy wprowadza  elektroniczny generator wniosków WITKAC.pl  dla wszystkich otwartych konkursów ofert oraz dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Platforma WITKAC.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.


Korzystanie z platformy znacząco zmniejsza liczbę błędów formalnych i rachunkowych popełnianych przez oferentów. Znacząco przyspiesza to pracę na etapie oceny ofert, co przekłada się na możliwość szybszego kontraktowania zlecanych zadań. Wdrożenie platformy pozwala na przesyłanie informacji pomiędzy urzędem a zleceniobiorcą on-line, co przyspiesza komunikację.

Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym dokonuje rejestracji profilu w generatorze ofert.

Kliknij na link w celu rejestracji https://witkac.pl/Account/RegisterOferent