Informacja

inf

Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy              
w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.