WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

woda

Burmistrz Kruszwicy informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi ze Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu oraz sieci wodociągowej w dniu 13.11.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził, że woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak i również do celów sanitarno – higienicznych w miejscowościach:  Brześć, Karsk, Witowice, Witowiczki.