Nasza Gmina

Goście z Portugalii, Rumunii i Włoch w kruszwickiej Jedynce

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów projektu ISS koordynowanego przez ZSS nr 1 przebiegała w iście kosmicznej atmosferze, dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ tematyka projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus+, to układ słoneczny i robotyka. W przenośni, ponieważ podczas krótkiego spotkania, współpraca doprowadziła w kosmicznym wręcz tempie do nawiązania przyjaźni między uczestnikami wymiany, czego dowodziły wilgotne oczy uczniów przy pożegnaniach.

Wigilia w SP Sławsk Wielki

Oddział Przedszkolny wraz z klasą drugą w piątek dnia 20 grudnia postanowiły wprowadzić społeczność szkolną oraz zaproszonych gości w atmosferę Świat Bożego Narodzenia. Przygotowały pod okiem swoich pań uroczyste Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji-stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy ulegli magii występu dzieci. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

KRUSZapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Zapytaj ZUS o składkę zdrowotną

W piątek, 21 stycznia odbędzie się dyżur telefoniczny z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tematem dyżuru będą zmiany w zasadach naliczenia składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą. Dzwonić można w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 34 18 124 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

13,7 tys. emerytów i rencistów w regionie otrzyma zwrot nadpłaconego podatku

13,7 tys. emerytów i rencistów w regionie otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Nie trzeba składać w tej sprawie wniosku do ZUS.

Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4 920 zł do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.  ZUS z urzędu wyrówna im świadczenie w lutym.

Wprowadzanie systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


dotyczy: wprowadzania systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów


Szanowni Państwo,
W związku z wymaganiami dotyczącymi konieczności wprowadzenia systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o prosi mieszkańców o udostępnienie posiadanych pojemników na odpady w celu ich inwentaryzacji i montażu elementów systemu zgodnie z poniższymi informacjami: