Budowa mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki

Budowa mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki

Dzisiaj budowę mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki w towarzystwie Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka wizytował Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Jest to jedyna tego typu inwestycja realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Rządowego programu „Mosty dla regionów”. Planowany całkowity koszt realizacji zadania to 10 365 777,77 zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawi komunikację w naszej Gminie, która podzielona jest przez jezioro Gopło i rzekę Noteć na dwie części.

Wykonawcą zadania jest firma WANT Sp. z o.o. z Tczewa.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec października bieżącego roku.