Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Kruszwica jako Gmina popegeerowska będzie wnioskować o przyznanie grantu w ramach konkursu grantowego pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Do tej pory ustalono szacunkową liczbę dzieci potencjalnie uprawnionych do uzyskania przedmiotowego wsparcia.

Gmina Kruszwica informuje, że osoby, które do tej pory potwierdziły dyrektorom szkół z terenu Gminy Kruszwica fakt pracy w zlikwidowanym PPGR rodzica/opiekuna prawnego, dziadka, pradziadka otrzymają od dyrektorów szkół  do wypełnienia oświadczenia. Na chwilę obecną prosimy o wypełnienie jedynie punktu 2 tego oświadczenia i złożenie oświadczenia w sekretariacie szkoły do dnia 3 listopada 2021 r.


Zainteresowane osoby, których dzieci mieszkają na terenie Gminy Kruszwica, a uczęszczają do szkół ponadpodstawowych poza Gminą Kruszwica, prosimy o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia znajdującego się na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

https://www.gov.pl/attachment/7e190b9a-d979-4069-bb79-6bf426e63d3e

lub https://www.gov.pl/attachment/85dbf4a3-3986-4c36-bbfb-7cccec2aa82e

i złożenie go w Zespole Oświaty i Wychowania w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20 do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 17.00.