Konkurs "Wieś na weekend'21"

Konkurs "Wieś na weekend'21"

Sekretariat Regionalny KSOW ogłosił konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020” zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2020-2021.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekty sfinansowane z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 12 czerwca 2021 r. do 10 października 2021 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie.

Termin składania wniosków od 1 do 23 kwietnia 2021 roku.  
(liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą)

Adres  Biura Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2021”

Wnioski do konkursu oraz inne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie www.ksow.pl w zakładce : Województwo Kujawsko-Pomorskie