Nowe kierownictwo kruszwickiego Komisariatu Policji

Nowe kierownictwo kruszwickiego Komisariatu Policji

Wczoraj (16.03), podczas uroczystej odprawy, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, podinsp. Karol Konopacki powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach komendanta i zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Kruszwicy. Z policyjnym mundurem żegna się dotychczasowy komendant kruszwickich policjantów.

W przekazaniu kierownictwa KP w Kruszwicy uczestniczył włodarz tego miasta, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. Uroczystość poprowadziła naczelnik Wydziału Ogólnego KPP w Inowrocławiu, podisnp. Bożena Buczkowska.

Podinsp. Jarosław Lisiecki związany jest z Policją ponad 30 lat, z czego 27 lat z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. W czasie swojej kariery zawodowej sprawował funkcje na szeregu stanowisk wykonawczych oraz kierowniczych jako zastępca komendanta Komisariatu Policji w Kruszwicy, a następnie jako komendant tej jednostki. W tym czasie był wielokrotnie nagradzany, m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant", Medalem 100 lecia Powstania Policji Państwowej czy Krzyżem Niepodległości kl. II.

Aspirant Paweł Kazubowski, któremu komendant Konopacki powierzył obowiązki „szefa” kruszwickiego komisariatu, służbę pełni od 13 lat. Przez większość jej czasu jest związany z pionem kryminalnym. Ostatnio zajmował stanowisko detektywa KP w Kruszwicy. Warto podkreślić, że służba aspiranta Kazubowskiego zyskała uznanie także w oczach Pana Burmistrza, Zgodnie z Ustawą o Policji, aby „objąć stery” komisariatu należy uzyskać pozytywną opinię władz miasta, w którym znajduje się dana jednostka.

Podinsp. Karol Konopacki obowiązki zastępcy komendanta Komisariatu Policji powierzył asp. szt. Sławomirowi Wieczorkowi. Do Policji aspirant Wieczorek wstąpił w 2006 r. Od tego czasu, poza służbą kryminalną, pełnił służbę w pionie prewencji, który teraz będzie głównym obszarem jego nowych obowiązków.

Powierzenie tak ważnych stanowisk to wyraz uznania dla dotychczasowego przebiegu służby policjantów, ale także nowe wyzwania, przed którymi staną asp. Kazubowski i asp. szt. Wieczorek.

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, podinsp. Karol Konopacki oraz Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak podczas uroczystości złożyli podziękowania za służbę odchodzącemu podinsp. Jarosławowi Lisieckiemu oraz wyrazili nadzieję na, co najmniej równie owocną jak dotychczasowa, współpracę wobec nowego kierownictwa kruszwickiej Policji.

 

sierż. szt. Michał Parzyszek
w zastępstwie Oficera Prasowego KPP Inowrocław