Bartosz Krajniak nowym prezesem Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli

Bartosz Krajniak

Dziś odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, podczas którego podsumowano minioną kadencję oraz wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu LGD został dotychczasowy Wiceprezes i Wiceburmistrz Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Lokalną Grupę Działania tworzy 8 gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław (gm. wiejska), Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie. Organizacja oprócz samorządów zrzesza również przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne z obszaru ww. gmin. Głównym zadaniem LGD jest wdrażanie środków unijnych na swoim obszarze.

Dzięki dofinansowaniu ze środków LGD w Gminie Kruszwica w ostatnich latach powstały m.in. 3 kompleksy rekreacyjne w Kruszwicy (na Zagoplu, dzikiej plaży oraz w pobliżu Klubu LOK Popiel), boiska sportowo rekreacyjne w Chełmcach i Polanowicach wraz z siłowniami zewnętrznymi. Ponadto, ze środków LGD przebudowano świetlicę wiejską w Woli Wapowskiej, wybudowano świetlice wiejskie w Brześciu i Kobylnikach oraz halę sportowo - rekreacyjną w Woli Wapowskiej.

Bartosz Krajniak ukończył studia z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia zarządzania projektami i procesami biznesowymi na Politechnice Poznańskiej. Dyplom Executive MBA uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Od początku kariery zawodowej związany jest z funduszami unijnymi. W latach 2010 - 2014 pracował w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, a od 2012 roku był również członkiem zarządu LGD. W latach 2014 - 2016 był dyrektorem biura LGD, a od 2016 pełni funkcję zastępcy Burmistrza Kruszwicy.

W przeprowadzonych wyborach do zarządu i komisji rewizyjnej zostali wybrani:

Zarząd:
Prezes - Bartosz Krajniak
Wiceprezes - Grzegorz Pomianowski
Wiceprezes - Jacek Duma
Skarbnik - Jarosław Tomczyk
Sekretarz - Jolanta Kubiak
Członkowie - Wioletta Zielińska, Szymon Łepski, Marcin Wijata

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Majchrzak
Marek Nieznalski
Katarzyna Pawłowska
Grzegorz Weber