Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki