Kanalizacja to nie śmietnik!

kanalizacja


W związku z pojawiającymi się wyciekami do sieci kanalizacji deszczowej przypominamy o zakazie użytkowania w niewłaściwy sposób kanalizacji sanitarnej, tzn. wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i wód drenażowych, odpadów stałych, które mogą spowodować zmniejszenie przepustowości (materiały budowlane, resztki jedzenia i odpady kuchenne, pieluchy jednorazowe, patyczki higieniczne, ręczniki papierowe czy środki chemiczne). W toku czynności sprawdzających w obrębie ulic Wiejskiej, Mieszka I, Folwarcznej stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym użytkowaniu sieci kanalizacyjnej niezgodnie z przeznaczeniem, co powoduje powstawanie zatorów i w konsekwencji może prowadzić do spiętrzenia i przelewania się ścieków w kanalizację deszczową. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie obserwowanych wycieków oraz nielegalnych przyłączy deszczowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, że odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.