WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, DZIAŁKA NR 68/13 TARNOWO

Wykaz

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 19.02.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Tarnowo oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w miejscowości Tarnowo, oznaczonej jako działka nr 68/13 o pow. 0,0074 ha, sklasyfikowana jako: tereny mieszkaniowe – B.