81 rocznica wybuchu II wojny światowej

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

W zbliżającą się rocznicę wybuchu II wojny światowej wspominamy tragiczne wydarzenia, które objęły nasz kraj we wrześniu 1939 roku.

W związku z powyższym w celu symbolicznego uczczenia 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o oflagowanie budynków w dniach 31.08.- 02.09. br. Nie sposób pominąć tragedii, jaka dotknęła nasz kraj po inwazji sowieckiej, dlatego prosimy także o wywieszenie flag w dniu 17 września br.