AKCJA POBORU KRWI

pobór krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w partnerstwie z Klubem HDK ZT Kruszwica SA oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza krwiodawców do mobilnego punktu pobierania krwi!

Zapraszamy 2 sierpnia na parking przy PTTK w godzinach 12:00 – 16:00.

Podczas trwania akcji w punkcie informacyjnym LGD Czarnoziem na Soli, będzie można uzyskać informacje o środkach unijnych.
Serdecznie zapraszamy!

pobór krwi