Bezpłatny odbiór chryzantem

Bezpłatny odbiór chryzantem

W związku z realizacją przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, informujemy o możliwości zgłaszania chęci bezpłatnego odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne do czwartku 12.11.2020 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu znajdującym się na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem-informacja-o-miejscach-przechowywania-i-ilosci-chryzantem-w-peln.html

W formularzu należy wskazać liczbę chryzantem doniczkowych i/lub ciętych, jakie chcieliby Państwo odebrać.
Kierownik Biura Powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskaże miejsce odbioru chryzantem oraz poinformuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru kwiatów.
W razie pytań, proszę o kontakt z właściwym Biurem Powiatowym ARiMR.

Dodatkowo w poniższym linku znajdą Państwo zarówno adresy jak i numery telefonów do biur powiatowych ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/kujawsko-pomorski-or02/dane-teleadresowe.html