Cztery gminy podpisały porozumienie dot. likwidacji negatywnych skutków oddziaływań kopalni węgla brunatnego

Porozumienie Kruszwica

W dniu 11 lutego 2021 r., na zaproszenie Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie z  udziałem: Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza, Prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan – Romana Rogalskiego, Burmistrza Gminy Jeziora Wielkie – Dariusza Ciesielczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Sławomira Boguckiego oraz Burmistrza Strzelna – Dariusza Chudzińskiego.

Głównym celem spotkania było podjęcie wspólnych działań zmierzających do likwidacji negatywnych skutków oddziaływania kopalni węgla brunatnego na obszary w/w gmin. W tym celu przedstawiciele czterech przybyłych samorządów, w obecności Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza oraz Prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan – Romana Rogalskiego, podpisali list intencyjny.  W dokumencie tym ustalili wspólny cel działania, jakim jest ratowanie rzeczywistego obszaru, który ucierpiał z tytułu funkcjonowania kopalni węgla brunatnego.

W dalszej części spotkania przedstawiciele samorządów wystosowali apel do: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego o włączenie terenów gmin: Jeziora Wielkie, Kruszwica, Piotrków Kujawski i Strzelno do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Wielkopolskiego, co pozwoliłoby na podjęcie działań mających na celu odbudowę i ochronę środowiska  wraz z budową odpowiedniej infrastruktury (z udziałem środków pochodzących m.in. z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).