Dofinansowanie dla mostu w Kobylnikach

Dofinansowanie dla mostu w Kobylnikach

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w miejscowości Kobylniki w ramach programu „Mosty dla regionów”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ponad 16 mln złotych, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa.


Nowy most i droga zostały zaprojektowane w tak zwanej klasie „G”, czyli będą spełniały parametry, jakie stosuje się przy budowie dróg krajowych oraz wszelkie wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie ze standardami NATO–STANAG 2021. Będzie więc to konstrukcja większa od dotychczasowej.