DROGĄ JAKUBOWĄ DO BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO

rower

Klub Turystyki Rowerowej „GOPLANIE” oraz o/N PTTK w Kruszwicy organizują rajd rowerowy, który jest wkomponowany w JAKUBOWĄ SZTAFETĘ ROWEROWĄ i przebiegać będzie na jej końcowym odcinkiem „DROGĄ JAKUBOWĄ DO BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO”.

Rajd odbędzie się w niedzielę, dnia 16 lipca 2023 r. Dystans rajdu - przeszło 90 km.
Rajd przebiegać będzie na trasie z Kruszwicy przez: Grodztwo, Bródzki, Piaski, Bronisław, Dobre, Dęby, Krzywosądz, Morawy, Altana, Czołpin, Adolfin, Bilno,, Rybinki, Kościelna Wieś, Zagalewice, Konary, Szczepanowo, Kuczyna do Brześcia Kujawskiego i z powrotem do Kruszwicy.

Ważne: prędkość przejazdu nie mniejsza niż 15 km/godz.
Wyjazd uczestników: z Kruszwicy, godz.11:15, parking przy PTTK.
W programie rajdu m.in. :

  •  możliwość zwiedzanie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „WAHADŁO”,
  •  zakończenie - meta na parkingu przed ww.Centrum.

Zapisy: do dnia 15 lipca 2023 r. godz.12:00 pod nr tel. 519 121 410.
Uwaga: udział w rajdzie jest bezpłatny; ubezpieczenie NNW we własnym zakresie uczestnika; wyżywienie własne; zwiedzane miejsca są zaliczane do punktacji na odznaki turystyczne i Kruszwicką Odznakę Krajoznawczą.