Fotografuj gród Kazimierza Wielkiego

Konkurs fotograficzny

Z okazji przypadających w 2020 roku 710-urodzin i 650-rocznicy śmierci króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i współczesność miast oraz miejscowości historycznie związanych z ostatnim Piastem na polskim tronie. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów i ma zasięg ogólnopolski.

Na fotografiach może być przedstawiona architektura, życie codzienne mieszkańców, pejzaże, wydarzenia związane z historią miejscowości oraz elementy podkreślające „ducha” grodu Kazimierzowskiego.

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu e-mail`a).
Ocena prac nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

Więcej informacji i regulamin w załączniku