Gmina Kruszwica z dofinansowaniem na aranżację multimedialną Mysiej Wieży

Gmina Kruszwica z dofinansowaniem na aranżację multimedialną Mysiej Wieży

W 2020 roku Gmina Kruszwica zleciła opracowanie dokumentacji na wykonanie projektu uatrakcyjnienia Mysiej Wieży o nowoczesne elementy multimedialne i oświetleniowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Interaktywna ekspozycja stała w  Mysiej Wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym”. Projekt miał posłużyć do ubiegania się o dofinansowanie w przypadku pojawienia się programów unijnych lub rządowych na tego typu inwestycje. Jest to bardzo ważna inwestycja, o którą samorząd zabiega od wielu lat.

3 września br. Gmina Kruszwica otrzymała od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowanie ze środków rządowych na realizacje zadania pn. „Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz początku Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacyjną ekspozycją obiektu w czasie świąt narodowych” w wysokości 689 430,00 zł. Jest to swego rodzaju prezent z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim, które obchodzić będziemy w przyszłym roku. Oprócz zaprojektowanej ekspozycji w Mysiej Wieży inwestycja obejmie swoim zakresem również jej iluminację.

„Bardzo cieszę się z tego prezentu, który otrzymaliśmy jako Gmina Kruszwica od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję również za pomoc panu Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi. Od wielu lat Gmina Kruszwica stara się uatrakcyjnić ten najbardziej rozpoznawalny zabytek w Kruszwicy jakim jest Mysia Wieża. Staramy się ją rewitalizować, na co otrzymujemy różnego rodzaju pomoc ze środków unijnych oraz rządowych. Staramy się, aby Kruszwica, jej zabytki, a szczególnie Mysia Wieża była coraz bardziej atrakcyjna nie tylko dla naszych mieszkańców ale przede wszystkim dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą wypoczywać w Kruszwicy” – powiedział wówczas Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

27 września odbyło się otwarcie ofert na realizację aranżacji multimedialnej Mysiej Wieży wraz z iluminacyjną ekspozycją obiektu w czasie świąt narodowych. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Graffiti Jakub Supranowicz z miejscowości Kobyłka w województwie mazowieckim. Następnie, 19 października w Kruszwicy podpisano umowę na wykonanie w/w zadania oraz przekazano teren budowy wykonawcy.

W ramach zadania trzy górne kondygnacje Mysiej Wieży wykorzystane zostaną na montaż aranżacji multimedialnej ekspozycji stałej. Planowany jest montaż i uruchomienie elementów oświetleniowych oraz urządzeń multimedialnych takich jak m.in. wirtualne księgi, interaktywna podłoga, na której biegać będą reagujące na ruch zwiedzających myszki, a także zestaw urządzeń do projekcji historii oraz ikonografii Zamku w Kruszwicy i Mysiej Wieży.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 269 000,00 zł brutto. Na jej realizację gmina otrzymała wspomnianą wcześniej dotację tj. 689 430,00 zł kosztów kwalifikowanych netto, co stanowi 71,5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny gminy stanowi kwota netto 274 794,64 zł. W ujęciu procentowym wynosi to 28,5% i stanowi pokrycie wymaganego wkładu własnego w wysokości min. 20% kwoty.

Koszt niekwalifikowalny projektu wynosi 304 772,36 zł. Jest to podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych (który gmina odzyska w przyszłym roku) oraz koszty opracowania dokumentacji oraz nadzoru autorskiego i archeologicznego.

„19 sierpnia br. pan Premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo Kujawsko – Pomorskie i zawitał po raz pierwszy do legendarnej stolicy Polski – Kruszwicy. Odwiedził także nasz piękny kruszwicki zabytek Mysią Wieżę, która stanowi o tym, że Kruszwica była miejscem, gdzie tworzyło się Państwo Polskie, gdzie był zamek Kazimierza Wielkiego.
Kilka lat temu za 850 000,00 zł zostały zrewitalizowane mury wewnątrz Mysiej Wieży oraz schody. Teraz zostanie przekazana kolejna kwota, która upiększy nasz wspaniały zabytek i pozwoli niejednemu mieszkańcowi Kruszwicy, powiatu i regionu jeszcze raz przybyć do Kruszwicy i obejrzeć to dzieło, które dzięki tym środkom powstanie. Bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Ministra Łukasza Schreibera dla Kruszwicy i tego regionu. Cieszę się, że możemy tak wspaniałą informację przekazać mieszkańcom Kruszwicy”
– powiedział Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.