Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

 • Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
 • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
 • Okres gwarancji:
  - kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
  - kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
  - kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych
lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania