Infomracja

granty

Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji (naboru wniosków o dofinansowanie) do dnia 21 lipca 2023r godz. 23.59 (pierwotnie – 14.07.2023) w ramach programu Mikro Granty.

Przedłużeniu ulega również termin ogłoszenia wyników rekrutacji do dnia 4 sierpnia 2023r (pierwotnie– 28.07.2023).

https://www.mikrograntysportowe.pl