Informacja

roboty


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODORG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki - Kruszwica” informuje, że do dnia 17.11.2023 r. planowane jest prowadzenie robót bitumicznych na odcinku do ul. Grodzkiej do końca przebudowywanego zakresu.  W związku powyższym dla pojazdów do 3,5t obowiązywać będzie "mały objazd" zgodnie z czasową organizacją ruchu (ul. Kolegiacka - Wiejska - Solidarności - Szosa Tryszczyńska - bypass do drogi krajowej nr 62) natomiast dla pojazdów powyżej 3,5t "duży objazd" trasą przez drogę nr 412, obwodnicę Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, drogę wojewódzką nr 252 do m. Zakrzewo i drogę wojewódzką nr 266 do m. Radziejów.


Utrudnienia uzależnione są od warunków atmosferycznych.


Za utrudnienia przepraszamy.