Informacja

info

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na podstawie wydawanych „Skierowań  do otrzymania pomocy żywnościowej”.
Osoby, które nie przekraczają poniżej podanego kryterium dochodowego mogą zgłosić się do pracownika socjalnego w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20.

Kryterium dochodowe:
       - dla osoby samotnej   – 2.056,40 zł netto
       - dla osoby w rodzinie – 1.590,00 zł netto

Pierwsze wydawanie żywności odbędzie się w dniach: 4 i 5  lipca 2024 r.
W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer: 52-35-15-489.