Kolejne drogowe inwestycje w naszej Gminie

umowa

Dzisiaj tj. 22 lutego br. Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak podpisał umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Orlej w Grodztwie oraz ul. Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie”.


Rozbudowa ulicy Kruczej i Orlej, o którą zabiegali od wielu lat mieszkańcy oraz przebudowa drogi w Tarnowie zdecydowanie poprawi ich standard. Gmina pozyskała na ten cel  dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 1.900.000,00zł (do 60% kosztów kwalifikowanych). W lutym br. wyłoniony został wykonawca zadania którym jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier za kwotę: 3.063.146,15zł.


W ramach robót inwestycyjnych wykonana zostanie rozbudowana ul. Kruczej i Orlej o długości 862 m o nawierzchni asfaltowej szerokość 5-6 m wraz z poboczami i odwodnieniem. W ciągu drogi zaprojektowano wykonanie przepustu na rowie melioracji szczegółowej o konstrukcji żelbetowej z skrzynkowego prefabrykatu. W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę dwóch odcinków dróg w Tarnowie o łącznej długości 324 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4-5 m wraz z poboczami i zjazdami.