Kolejny ważny krok do budowy obwodnicy Kruszwicy

Kolejny ważny krok do budowy obwodnicy Kruszwicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na dokumentację projektową dla obwodnicy Kruszwicy.
Jak ważna jest to inwestycja, wiedzą przede wszystkim mieszkańcy Kruszwicy. Celem jej budowy jest  wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki gromadzi się w mieście na drodze krajowej nr 62. Dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Kruszwicy, poprawi się również czystość powietrza a natężenie ruchu drogowego w centrum miasta, jakim jest Rynek, zdecydowanie się uspokoi.

Jest to piąta, z sześciu obwodnic, jakie powstaną w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Szacunkowa długość obwodnicy to około 7 km. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024.