Konkurs o Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i o jej użyteczności

Konkurs o Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i o jej użyteczności

Piąty rok koordynują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mowa tu o policjantach, którzy w swoim zakresie zadań mają między innymi pracę z KMZB. Policyjne narzędzie „przyjęło się”, jeśli chodzi o korzystanie z niego przez mieszkańców. Problem policji zgłoś z …domu. Każdym sygnałem się zajmujemy!

W inowrocławskiej komendzie z Mapą na co dzień pracuje dwóch policjantów: aspirant Łukasz Gamrat i starszy aspirant Dariusz Filipczak. To oni każdego dnia odczytują z niej zgłoszenia, które stanowią sygnały mieszkańców zgłaszane policji. Nadają im dalszy bieg, a „pociąg” ten przyspiesza, bo co cieszy, zgłoszeń przez ostatnie trzy lata przybywa (2018 – 920, 2019 – 1241, 2020 – 1419). Wśród kategorii, które można zgłaszać jest szeroki wachlarz zdefiniowanych sygnałów, a naniesienie ich na Mapę, jest początkiem policyjnej weryfikacji.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy ruchu drogowego. To jego uczestnicy sygnalizują dany problem, bo uważają, że w określonym miejscu jest nieprawidłowe oznakowanie. Już wielokrotnie policjanci potwierdzali braki, czy nieprawidłowości w oznakowaniu i kierowali informacje do właściwych zarządców dróg. Pamiętajmy, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo i swój udział w nim. Dlatego o takie sygnały prosimy. W przypadku nieprawidłowego parkowania patrole także weryfikują informacje  i najczęściej ze Strażą Miejską oddziałują na problem. Podobnie gdy mowa o przekraczaniu dozwolonej prędkości.

Dzięki Mapie udaje się również zlokalizować „dzikie wysypiska śmieci”. Zdarzają się one na osiedlach, w parkach, ale też poza miastem i w lasach. W tych ostatnich wspólne działania ze Strażą Leśną ma na celu niwelowanie nieprawidłowości oraz ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności leśnych wandali.

Sygnały o narkotykach dają rozwój w sprawach i realizacje postępowań związanych z naruszaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród rzadkich zgłoszeń na Mapie inowrocławscy koordynatorzy odnotowali: akt wandalizmu polegający na nielegalnym porzuceniu padniętego cielaka, skomlenie psa i prawdopodobne jego bicie, niebezpieczne miejsce polegające na otwartych włazach studzienkowych na 6 metrów głębokich, nielegalną wycinkę drzew, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej – nielegalne automaty do gier. Wszystkie te przypadki potwierdziły się, a działania policji oraz innych służb nadały sprawom dalszy bieg. Skutkowało to usunięciem nieprawidłowości, a nawet wszczęciem postępowań karnych.

By wzbudzić zainteresowanie Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, koordynatorzy z Inowrocławia proponują konkurs.
Odpowiedz prawidłowo na 3 pytania, a masz szansę wygrać upominki ufundowane przez Powiat Inowrocławski. Swoje odpowiedzi prześlij mailem na adres: rzecznik-inowroclawatbg [dot] policja [dot] gov [dot] pl lub wyślij pocztą albo zostaw na recepcji Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13-15 z dopiskiem na kopercie „Konkurs o KMZB” (podaj imię, nazwisko, numer telefonu).
Konkurs trwa do 7 marca 2021r.

 

W załączniku test konkursowy.