Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza na szkolenie online

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza na szkolenie online

W związku z planowanym na dzień 24.11.2020 r. ogłoszeniem naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r. zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.
 
W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną szkolenie będzie mieć charakter zdalny, za pośrednictwem platformy MS Teams. Zainteresowane osoby zapraszamy na dzień 19.11.2020 r. o godzinie 9:30. Szkolenie rozpocznie się spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym.
 
Sposób rejestracji jest następujący:

  1. Należy pobrać kartę zgłoszenia (ze strony www.czarnoziemnasoli.pl) i wypełnić ją czytelnie i podpisać na każdej stronie w wyznaczonym miejscu (4 razy);
  2. Następnie, należy wykonać skan lub fotokopię karty i wysłać na adres e-mail: lgdczarnoziemnasoliatwp [dot] pl. W karcie obowiązkowo prosimy podać aktualny e-mail i telefon do kontaktu;
  3. Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji przez Biura LGD (w razie braku miejsc pracownik zaproponuje alternatywny termin szkolenia);
  4. W dniu szkolenia, do uczestników o potwierdzonym akcesie na pocztę wskazaną w karcie zgłoszeniowej przesłany zostanie link do spotkania na platformie MS Teams (nie jest wymagana instalacja programu, połączenie będzie obsługiwane także przez przeglądarkę).
  5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostanie wydane wyłącznie tym osobom, które we wskazanym czasie podejmą uczestnictwo w spotkaniu zdalnym. Po ukończeniu szkolenia będziemy prosić o wypełnienie ankiety za pomocą formularza Google.

Informujemy, że istnieje możliwość wcześniejszego przetestowania działania platformy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem LGD, celem indywidualnego uzgodnienia szczegółów.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
 
e-mail: lgdczarnoziemnasoliatwp [dot] pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821