Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Dziś (19 listopada) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Przypominamy, że od lat prowadzona jest Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, która działa mimo epidemii. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 154 030 lub korzystając z poczty elektronicznej (niebieskaliniaatkujawsko-pomorskie [dot] pl) – codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.
 
Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod  wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu Niebieska Sieć,  polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.
 
Ofiary przemocy mogą szukać wsparcia także w marszałkowskim Biurze Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Jego pracownicy udzielają porad prawnych dotyczących przemocy w rodzinie związanej z problemem alkoholowym, uzależnieniami od narkotyków czy hazardem. Służą pomocą m.in. w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem i alimentacją. Podejmują interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzą mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach biuro zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.
 
Siedziba Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy znajduje się w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73. Kontakt pod numerem telefonu: 56 659 13 99 i 56 652 18 12, e-mail: niebieskaliniaatkujawsko-pomorskie [dot] pl
 
Godziny pracy biura:
•    poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
•    wtorki – 8-16.30
•    piątki - 8-13.30
 
Prawnicy biura pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie w Toruniu, ale też w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno. Ze względu na epidemię porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
 
•    Bydgoszcz - 52 321 40 59/606 924 845
•    Włocławek - 54 235 67 10/500 173 322
•    Grudziądz - 56 621 58 16/500 173 322
•    Inowrocław - 56 621 59 04/606 924 845
•    Brodnica - 56 491 97 71/500 173 322
•    Chełmno - 56 686 30 72/500 173 322
 
Więcej informacji na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl
 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego