Możliwość zakupu piskląt gęsi Białych Kołudzkich

gęś
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka uprzejmie prosi o poinformowanie Kół Gospodyń Wiejskich i innych rolników o możliwości zakupu piskląt gęsi Białych Kołudzkich w kwietniu 2020 roku po promocyjnej cenie 5 zł za 1 pisklę.

Zastosowanie tej ceny ma na celu szersze rozpropagowanie przyzagrodowego chowu gęsi i ich sprzedaży, m.in. w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, będącego dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa domowego.

Zainteresowanych nabywców piskląt prosimy o kontakt z Zakładem Wylęgu Gęsi w Kołudzie Wielkiej do 30 marca 2020 r.

 

Tel. 52 35 82 778 lub 695 732 219, 514 833 456

Adres: Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo