Nabór wniosków na realizację programu KLUB w 2021 roku

Nabór wniosków na realizację programu KLUB w 2021 roku

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.
Przedmiotem wsparcia są m.in. wynagrodzenia dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacje obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Wniosek sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT dostępny jest pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl
Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Kryteria i zasady ubiegania się o dofinansowanie określono w załączonym poniżej Programie.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub