Nagrody dla aniołów pomocy społecznej

nagroda dla aniołów pomocy społecznej

Nagrodzimy najbardziej zaangażowanych, rzetelnych i twórczych w działaniach w dziedzinie pomocy społecznej. Kandydatury mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły. Na wnioski w ramach XIV edycji naród Stalowy Anioł czekamy do 30 września.  

- Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć, promowanie odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie osób oraz zespołów rzetelnie i ofiarnie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych, wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji społecznej oraz zaangażowanie w pracę na rzecz innych i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz laureaci poprzednich edycji konkursu.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2020 roku w Punkcie Informacyjno-Podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim przy placu Teatralnym 2 w Toruniu. Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy; 
telefon (056) 652 18 14, e-mail: d [dot] piekarekatkujawsko-pomorskie [dot] pl

Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania - https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-sprawy-spoleczne/35952-nagrody-dla-osob-wyrozniajacych-sie-w-dzialalnosci-pomocy-spolecznej-stalowy-aniol-6
W ubiegłym roku przyznano trzynaście nagród (dziewięć indywidualnych i trzy zbiorowe) oraz trzy wyróżnienia.
Więcej informacji - https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35081-stalowe-anioly-2019


 
Departament Spraw Społecznych
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego