Narada roczna kadry kierowniczej PSP z woj. kujawsko-pomorskiego

narada roczna psp

W piątek, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przed spotkaniem Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Jacek Kaczmarek oraz Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski spotkali się z dziennikarzami. Tematem konferencji było podsumowanie działalności straży pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim w minionym roku.

Podczas konferencji Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podzielił się szeregiem informacji dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019 oraz planów, jakie wspólnie z komendantami Państwowej Straży Pożarnej   zakreślił na rok bieżący.

- Chciałbym podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom ochotnikom za 2019 rok. Ich skuteczna współpraca i działanie na każdej płaszczyźnie przynosi nam ogromny sukces, którym jest zaufanie sięgające 94 procent ogółu społeczeństwa. Dziękuję za to, w jaki sposób funkcjonariusze PSP współpracują z OSP. Dziękuję również za działania prewencyjne. W tym roku w sposób szczególny włączyliśmy się w projekt „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa, przekazując za pośrednictwem mediów lokalnych,  mieszkańcom naszego województwa 500 czujek tlenku węgla i dymu. Zorganizowaliśmy również wiele akcji informacyjnych. Efektem m.in. tego jest wyraźnie mniejsza liczba ofiar czadu. W tym roku jest tylko jedna ofiara śmiertelna. Życzylibyśmy sobie, żeby to zostało utrzymane także w roku następnym i aby ofiar tlenku węgla było jak najmniej lub, aby nie było ich w ogóle – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu w województwie wskazał także na inne programy i działania prowadzono wspólnie przez Państwową Straż Pożarną i Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, jak np. „Stop pożarom traw”, „Ognik”, symulator mobilny, zorganizowany wypoczynek.

- Wyzwaniem jest dla nas temat suszy i pożarów z nią związanych. Spodziewamy się tutaj wytężonej pracy Państwowej Straży Pożarnej. To poważny problem i dlatego już dzisiaj zawiązujemy ścisłą współpracę z Lasami Państwowymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym by pożarów lasu było jak najmniej – dodał wojewoda.

O statystykach i planach kujawsko-pomorskiej straży pożarnej opowiedział bryg. Jacek Kaczmarek.

- W województwie kujawsko-pomorskim pracuje 1.596 funkcjonariuszy przy 1.613 etatach. Codziennie 278 strażaków pracujących w jednostkach ratowniczo gaśniczych jest gotowych do podjęcia każdych działań interwencyjnych na terenie naszego województwa. W roku 2019 odnotowaliśmy 25.455 zdarzeń, z czego 16.240 są to miejscowe zagrożenia, 7.403 pożary oraz 1.812 alarmy fałszywe. To jest spadek o około 10 proc. w stosunku do roku 2018. PSP działała wspólnie z jednostkami OSP, których na terenie województwa jest 848, z czego 211 jest włączonych w struktury KSRG. W tych jednostkach, gotowych do wzięcia czynnego udziału w akcjach jest około 7,5 tys. druhów, w tym 400 kobiet – mówił komendant.

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski poinformował o najważniejszych planowanych zakupach dla Państwowej Straży Pożarnej.

- Głównie będziemy się skupiać na ratownictwie wysokościowym. Jako komenda wojewódzka jesteśmy liderem, prowadzimy postępowanie przetargowe na zakup 20 samochodów z drabiną mechaniczną dla komend w całej Polsce. Jeden taki pojazd z 20-metrową drabiną trafi na teren województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku czekamy na dostawę 2 podnośników hydraulicznych 40- i 23-metrowych. Jako komenda wojewódzka będziemy prowadzili przetarg na zakup ciężkich samochodów ratownictwa technicznego. Będzie to 7 pojazdów, również dla jednostek w całym kraju. Jeden samochód zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to sprzęt wysoce specjalistyczny, koszt zakupu jednego takiego samochodu to ok. 3,5 mln. zł – wymieniał zastępca komendanta.

Warto dodać, że wśród zakupów PSP zaplanowanych na ten rok, będą również takie, które w sposób szczególny przyczynią się do tego, żeby nasi strażacy byli bezpieczni.