Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2021 r.

BURMISTRZ KRUSZWICY

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2021 r.

na podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy
 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica
 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 203, poz. 2805)