Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg

mickiewicza

W ubiegłym tygodniu został ogłoszony kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Kruszwica.
 
Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wysokość dofinansowania wg  Wstępnej Promesy  przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 9.500.000,00 PLN.

Przewidywana wartość inwestycji to 10.000.000.,00 PLN