Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja" przesyłamy informacje dotyczące niniejszego projektu. Zakłada on utworzenie wielu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach tworzenia przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, spółek z.o.o non profit.), bądź wspierania przedsiębiorstw już istniejących. Udzielane będą dotacje rzędu do 270 tys. zł. na powstanie jednego PS wraz z pełnym wsparciem inkubacyjnym (m. in. doradztwo księgowe, prawne, finansowe, osobowe, marketingowe, oraz m.in. szkolenia z zakresu ekonomii społecznej oraz branżowe szkolenia zawodowe).

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, m. Włocławek, żniński) poprzez wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej w tym stworzeniu 104 miejsc pracy w okresie od lipca 2019 roku do czerwca 2022 roku.

 

Biuro projektu OWES w Inowrocławiu: ul. Dworcowa 65
Punkt konsultacyjny w Inowrocławiu: ul. Dubienka 2, tel. 52 357 62 15 owesatkpces [dot] pl
Punkt konsultacyjny we Włocławku: ul. Toruńska 30, pok. 105, tel. 799 819 050 wloclawekatkpces [dot] pl

 
owesowesowes