Ostrzeżenie hydrologiczne

woda

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 12.07.2023r. do godz. 00:00 dnia 13.07.2023r.

Obszar: Zlewnie dopływów środkowej Wisły i dolnej Narwi oraz zlewnia Łyny (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie nr 44.