Otwarcie ofert na budowę mostu nad rzeką Noteć

Otwarcie ofert na budowę mostu nad rzeką Noteć

Dziś (27.11) o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert na budowę mostu w Kobylnikach.
12 firm wzięło udział przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki”.

Oferty złożyły następujące firmy:

 • B2 Sp. z o.o. – cena ofertowa 13 307 524, 59 zł
 • MOST Sp. z o.o. – cena ofertowa 10 726 200, 22 zł
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DIAG-MOST” Sp. z o.o. – cena ofertowa 14 283 256, 95 zł
 • POLWAR S.A. – cena ofertowa 13 495 741, 00 zł
 • Konsorcjum firm:
  Lider: Mostostal Kielce S.A.
  Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.
  Partner: POLBUD POMORZE Sp. z o.o. – oferta cenowa 11 598 750, 98 zł
 • Konsorcjum firm:
  Lider: DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o.
  Partner: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz – cena ofertowa 11 488 476, 60 zł
 • Transpol Lider Sp. z o.o.  – cena ofertowa 14 730 879, 48 zł
 • PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o.  – cena ofertowa 10 970 370, 00 zł
 • Konsorcjum firm:
  Lider: KORMOST SPÓŁKA AKCYJNA
  Partner: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o.  – oferta cenowa 12 227 331, 22 zł
 • STRABAG Sp. z o.o. – cena ofertowa 13 745 182, 17 zł
 • WANT Sp. z o.o. – cena ofertowa 10 365 777, 77 zł
 • Mostostal Kraków S.A. – cena ofertowa 14 684 026, 23 zł


Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę drogi gminnej nr 150833C do parametrów drogi klasy G, budowę odwodnienia drogi, rozbiórkę obiektu mostowego na rzece Noteć, budowę nowego obiektu mostowego w miejscu rozebranego mostu.

Termin realizacji zadania wyznaczono na 29.10.2021 r.