Piknikiem LGD „Smaki Czarnoziemu"

pierogi

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza na  Piknik  „Smaki Czarnoziemu”, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r.


W ramach wydarzenia odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich.
KGW zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Kruszwicy tel. 52 3515 010 w. 41

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany/Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

 

plakat