Powiat Inowrocławski: drugie ognisko ptasiej grypy

Powiat Inowrocławski: drugie ognisko ptasiej grypy

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego służby weterynaryjne w hodowli kur stwierdziły ognisko ptasiej grypy.
Przypomnijmy, w tym roku to już trzecie ognisko tej choroby w województwie kujawsko-pomorskiej, a drugie w Powiecie Inowrocławskim. - Tym razem mówimy o 30 000 kur. Cały czas pracuje sztab kryzysowy. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Służby weterynaryjne prowadzą konieczne działania. Niebawem wydam rozporządzenie, w którym określone zostaną strefy: zapowietrzenia oraz zagrożenia ptasią grypą – mówił Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Strefa zapowietrzenia to obszar w obrębie 3 km od miejsca ogniska. Natomiast teren w promieniu 10 km to obszar zagrożony ptasią grypą. Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.

 

Oddział Informacji i Analiz
Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego