Powstaną kolejne punkty świetlne w Gminie Kruszwica!

Powstaną kolejne punkty świetlne w Gminie Kruszwica!

Na terenie miasta i gminy Kruszwica realizowana jest kolejna inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w wysokości 750 tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na 76 punktów świetlnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Roman Omyła WIELOBRANŻOWE P.P.H.U. I TRANSPORTOWE „ELEKTROM” w kwocie 482 160,00 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia na ulicach: Orlej – o 11 punktów świetlnych, Działkowej – 10 punktów świetlnych, Jastrzębiej – 11 punktów świetlnych, Kruczej – 7 punktów świetlnych, Solidarności – 24 punkty świetlne, Zielnej – 4 punkty świetlne oraz w miejscowości Giżewo – 3 punkty świetlne i Szarlej - Arturowo – 6 punktów świetlnych.

Dzięki oszczędności z pierwszego postępowania dotyczącego w/w zadania Gmina Kruszwica kontynuuje rozbudowę oświetlenia o kolejne 23 punkty świetlne. 30 września ogłoszono kolejny przetarg na drugi etap tego zadania, a 20 października nastąpiło otwarcie ofert. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu został Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Budowlanego Józef Miklas.

Z uzyskanych oszczędności powstaną nowe punkty świetlne w miejscowościach: Ostrówek – 4 punkty świetlne, Sukowy – 6 punktów świetlnych, Bródzki – 1 punkt świetlny, Grodztwo ul. Dobra – 12 punktów świetlnych. Na dzień dzisiejszy wykonano okablowanie i fundamenty pod słupy oświetleniowe w miejscowości Arturowo - Szarlej, Giżewo oraz na ul. Solidarności w Kruszwicy. Druga część zadania rozpocznie się już w najbliższych tygodniach.

„Profesjonalnie dobrane oświetlenie ulic i chodników jest czynnikiem znacznie wpływającym na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, a w szczególności uczestników ruchu drogowego. Warto również wspomnieć, że nowe latarnie powstaną z wykorzystaniem nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED” – powiedział Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.