Prace budowlane w świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej dobiegły końca

świetlica

Zakończył się gruntowny remont świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. Zakres prac obejmował m.in.: termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń. Wykonawcą robót budowlanych byłą firma ogólnobudowlana INSTALTECH z Włocławka.

Budynek przy ul. Nadgoplańskiej został dostosowany do wymogów ochrony środowiska. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną  i cieplną,  obniży się emisja zanieczyszczeń. Budynek będzie nową siedzibą świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Kruszwicy oraz miejscem spotkań dla Seniorów. Swoje miejsce znajdą tu również Koło Gospodyń Wiejskich a także Gminne Koło Rolnicze.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”. Gmina Kruszwica na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosiła prawie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 102 821,17 zł

Przyznana wartość dofinansowania: ok. 750 tys. zł