Prace na ul. Spokojnej dobiegają końca

ul. Spokojna

Planuje się, że już od sierpnia mieszkańcy będą mogli korzystać z przebudowanej ul. Spokojnej, której jezdnia, chodniki jak i zjazdy zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach zadania wybudowana została już kanalizacja deszczowa. Po zrealizowaniu prac budowlanych wykonane będzie także nowe oznakowanie pionowe i poziome powyższej drogi wraz z montażem progów zwalniających.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Przebudowa ul. Spokojnej w Kruszwicy jest jedną z czterech inwestycji Gminy Kruszwica, która otrzymała  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Na realizację zadania pozyskano 969.724,00 zł dofinansowania, tj. 65% wartości zadania.