Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Prace"

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy (ul. Nadgoplańska 4) w pokoju nr 22 w godz. 13:15 – 15:15 w dniach pracy Urzędu Miejskiego.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (52) 351 50 10 wew. 82.
Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Realizacja programu: lata 2018-2029

 

Więcej informacji w ulotce w załączniku

czyste powietrze