Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowany przez UCK - trwa rekrutacja

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowany przez  UCK - trwa rekrutacja

Ruszył Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, którego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród osób dotkniętych tą chorobą.
Aktualnie trwa rekrutacja uczestników z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Rak płuca to nowotwór złośliwy, w  którym 85-90% zachorowań jest wywołanych ekspozycją na kilkadziesiąt substancji rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym. Problem dotyka zarówno aktywnych palaczy, jak również osoby biernie wdychające szkodliwy dym tytoniowy. Ryzyko zachorowania na raka płuca wzrasta wraz z wydłużającym się czasem palenia tytoniu i utrzymuje się do 15 lat po rzuceniu nałogu. Dlatego też do udziału w  Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca kwalifikują się osoby długotrwale palące w wieku 55-74 lat lub 50 lat w przypadku występowania dodatkowego czynnika ryzyka.


Kto może skorzystać z programu?

  • Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.
  • Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:

- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
- ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)


Zgłaszać się można:
- mailowo:
 zbadajswojeplucaatuck [dot] gda [dot] pl
- telefonicznie:
+48 58 349 36 86


Więcej informacji na stronie Programu:

https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html
https://zbadajswojepluca.uck.pl