Przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy

Przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy

Gmina Kruszwica podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej nr 151732C tj. ul. Wspólnej w Kruszwicy. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zakres zadania będzie obejmował wykonanie m.in. jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, sieci kanalizacji deszczowej, zjazdów do przyległych nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej a także wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem w wysokości 429 599,00 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 1 117 052, 96 zł.
Planowany termin zakończenia prac - 30 czerwca 2021 roku.