Przekazano plac budowy mostu w Kobylnikach

Przekazano plac budowy mostu w Kobylnikach

Dziś (27.01) odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Gminy Kruszwica przekazali teren budowy mostu firmie WANT Sp. z o.o. z Tczewa.
Podczas przekazania placu budowy omówiliśmy wszelkie istotne kwestie dotyczące dalszych działań podczas realizacji tej inwestycji. W przyszłym tygodniu wykonawca zadania przystąpi do prac przygotowawczych oraz wycinki drzew. Następnym etapem będzie rozpoczęcie prac rozbiórkowych starego obiektu mostowego – informuje Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.

Przypominamy, iż planowany całkowity koszt  realizacji zadania wyniesie 10 365 777,77 zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mosty dla regionów”.

Nowy most i droga zostały zaprojektowane w tak zwanej klasie „G”, oznacza to, iż będą spełniały parametry, jakie stosuje się przy budowie dróg krajowych oraz wszelkie wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie ze standardami NATO–STANAG 2021. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i znacznie poprawi komunikację w naszej Gminie.