Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie

Dwie firmy wystartowały w przetargu i złożyły swoje oferty na realizację zadania pod nazwą: Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.


Oferty złożyły następujące firmy:

  • Modern House - cena ofertowa 1 171 655, 50 zł
  • Firma Budowlano-Drogowa BJN – cena ofertowa 1 309 917, 02 zł


Inwestycja ma być współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, pozyskanych na rewitalizację obszarów wiejskich na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.